www.zonnecellen.be
Antwoorden op vragen over zonne-energie!

 

[Startpagina]
Vraag : voor welke toepassingen gebruikt men zonnecellen?

Er zijn 4 grote toepassingen van zonnecellen:

1) In ruimtetuigen

2) Op afgelegen plaatsen

3) In toestellen met een laag verbruik

4) In streken met een dicht elektriciteitsnet

Daar kan zonne-energie fungeren voor tijdelijke opslag, als buffer. Het fotovoltaïsch paneel is dan gekoppeld aan het elektriciteitsnet via zgn. invertor, d.i. een toestel dat de gelijkspanning van de zonnecellen omzet in wisselspanning. Wanneer de fotovoltaïsche elektriciteitsproductie het lokale verbruik overtreft, wordt het overschot op het net gestuurd. Wanneer het lokale verbruik de lokale generatie overtreft, wordt gewoon vermogen afgenomen van het net.

Een voorbeeld zijn de zonnemodules die particulieren op hun dak leggen.
Energiebedrijven, onderzoeksinstellingen, scholen,… leggen ook dikwijls een zonnecentrale aan ter promotie van milieuvriendelijke zonne-energie.

Antwoord: in ruimtetuigen, op afgelegen plaatsen, in toestellen met een klein verbruik, en als buffer in streken met een dicht elektriciteitsnet.